Meny
Connect

Springbrett®

Gjennom Connect Springbrett® kobler vi lovende gründer- og vekstselskaper med kompetanse, nettverk og kapital.

I løpet av en 6-8 uker lang springbrettprosess utarbeider selskapet en presentasjon av forretningskonseptet etter bestemte kriterier og med hjelp fra Connect. Her avdekker vi de viktigste strategiske utfordringene selskapet har. Disse danner hovedfokus for selve springbrettet.

Skreddersydd rådgivning

I Connect Springbrett® møter selskapet et panel av 6-8 ressurspersoner fra næringslivet. Vi finner eksperter med kompetanse, erfaring og nettverk som kan bidra til gode svar på de strategiske utfordringene. På denne måten får selskapet 2,5 timer med skreddersydd rådgivning på en svært rask og effektiv måte.

"Connect Springbrett® gir gründer viktig drahjelp og bidrar til at de kan ta de rette valgene i en sårbar fase. Selv får jeg verdifull innsikt i utfordringene til selskaper i etableringsfasen – noe som er viktig i mitt arbeid med å tilrettelegge for fremtidens næringsliv i Bergen.

- Vidar Aarhus, næringsrådgiver Bergen kommune

Resultater av Connect Springbrett®

Connect Springbrett® fører ofte til viktige endringer i eksempelvis forretningsmodellen eller markedsstrategien. Paneldeltakerne blir gjerne døråpnere for selskapet og en viktig del av deres nettverk, men får også selv ny kunnskap og utvidet nettverk.

Hvem passer det for?

Connect Springbrett® er utviklet for gründerselskaper, men vår erfaring er at konseptet også fungerer godt for små- og mellomstore bedrifter i omstilling og vekst.

Hvem betaler?

I 2021 blir våre gründerspringbrett delfinansiert av Vestland fylkeskommune, Innovasjon Norge og Sparebanken Vest. Det betyr at tjenesten er kostnadsfri for gründerselskap som blir tatt opp i Connect Springbrett-programmet.

“Jeg elsker Connect Springbrett® fordi det er morsom og konsentrert kompetanseheving. Man lærer enormt mye av å høre hva de andre i panelet tenker om et forretningscase, og man blir kjent med mange flinke folk.

– Hanne Wetland, Knowit Bergen