Meny

Næringsutvikling gjennom Connect Vekst

Connects vekstprogram har vært med å bidra til arbeidsplasser i Eigersund kommune.

– Det er et nyttig program som bevisstgjør bedriftene på hvordan de skal rigge seg for vekst, sier Kjersti Søyland Bye, mulighetsutvikler i Eigersund kommune. 

Tungt rammet av oljekrisen

Mulighetsutvikler er en tittel hun har kunnet smykke seg med de siste to årene. Eigersund kommune har satset knallhardt på ekstraordinær næringsutvikling, og jobbet systematisk for å sikre og skape arbeidsplasser siden oljekrisen rammet tungt i 2014. Eigersund var den kommunen i Norge som ble hardest truffet av nedgangen i oljebransjen. Arbeidsledigheten var på et tidspunkt helt oppe i 6,6 prosent brutto. Midlene til omstillingsprosjektet kommer fra Rogaland Fylkeskommune.

Bidro til 5 nye arbeidsplasser

Søyland Bye jobber for å skape vekst i kommunen etter vedtatt handlingsplan, og i tett samarbeid med Rogaland Fylkeskommune, Innovasjon Norge og næringslivet. Mulighetsutvikleren har også et omstillingsstyre med representanter fra næringslivet og politikken i ryggen. Connects vekstprogram er et av mange tiltak hun har satt i gang i kommunen. I fjor bidro kommunen sine tiltak til 13 nye arbeidsplasser, 5 av disse kom i bedrifter som hadde deltatt i Connect Vekst.

I tillegg vet vi at bedriftene som deltok i programmet fikk nytt nettverk og ny kunnskap. Flere rapporterer om effektivisering av driften, økt verdi av kundebasen og at de har lagt grunnlaget for en vekststrategi.

Kjersti Søyland Bye

Jobben fortsetter

Eigersund kommune med sine 15.000 innbyggere jobber i dag med å oppnå befolkningsvekst. De har blant annet laget en digital plattform for å tiltrekke seg flere innbyggere. Arbeidsledigheten er nå lav, men kommunen har fortsatt utfordringer med at det ikke er netto vekst i antall arbeidsplasser.

– Vekst kommer ikke av seg selv, bedriftene må være dedikerte, sette av tid og rigge seg for å håndtere vekst, sier Søyland Bye.

Vesentlig å være rigget for vekst

Det kjenner Jens Skaara, daglig leder i Skaara Spesialvinduer, seg igjen i. Selskapet leverer vinduer og dører til større prosjekter i freda bygårder og offentlige bygninger underlagt vern.  De har i lang tid hatt en ambisiøs vekststrategi, og jobber nå for at selskapet faktisk skal kunne levere på veksten. På 3 år har Skaara Spesialvinduer økt omsetningen fra 0-30 millioner kroner. De har 4 ansatte og håper å øke med en i 2020. 

– Når du vokser må du være klar over hvor risikomomentene ligger. Det er helt vesentlig å være rigget for vekst. Vi har vært veldig bevisste på strategi rundt vekst, og har med oss en arbeidende styreleder som er knallgod på dette. Her ga også  vekstprogrammet til Connect Vest gode teasere på hva man må fokusere på og hvilke vurderinger man må gjøre, sier Skaara.

Skaara Spesialvinduer var en av bedriftene som fikk Connect Vekst Springbrett etter fagprogrammet. Et av fokusområdene på Springbrettet var eksterne styrekandidater.

– Vi ønsker med oss flere gode ressurser inn i styret vårt, og her fikk vi kartlagt flere gode kandidater som er aktuelle, sier Jens Skaara.  

Foto: Bjørn Aakre i Megabite

* Connect Vekst er utviklet av Connect Vest. Programmet er rettet mot små og mellomstore bedrifter, og skal stimulere til omstilling og vekststrategier.

* De bedriftene som lykkes best i omstillings- og vekstarbeid, er de som prioriterer å bruke tid på det. Vekststrategi må være godt forankret i organisasjonen, derfor er det viktig at eiere og ledere deltar i programmet.

* Connect Vest har kjørt 11 vekstprogrammer i samarbeid med kommuner på Vestlandet siden 2017.