Meny
Connect

Investor

Kapital er nødvendig for å lykkes som gründer. Våre investorer bidrar med kompetent kapital i gründerselskaper de har tro på.

Engleinvestorer investerer egen formue i gründerselskaper i oppstartsfasen. Våre englenettverk, Connect BAN Bergen og Connect BAN Rogaland, har over 90 investorer som sammen representerer en betydelig bank av kapital, kompetanse og erfaring. Connects investorer tar alltid en styreplass i selskapene de investerer i og bidrar med kompetanse og nettverk for at selskapene skal oppnå suksess. Derfor kaller vi det kompetent kapital.

“Uten risikovillige investorer fra Connect BAN Bergen i en tidlig fase, hadde neppe Dyrekassen vært der vi er i dag. Erfaring og kompetanse fra engleinvestorene var også helt sentralt for oss i oppstarten."

- Roger Holthe Olsen, daglig leder og medgründer i Dyrekassen

Connect BAN går vanligvis inn i selskaper med en verdivurdering på inntil 20 millioner kroner og med et kapitalbehov på 1-5 millioner. Dette er investorer som bidrar med risikokapital i tidligfase, det betyr at de vurderer selskapet som mindre interessant dersom andre investorer har kommet inn før.

Mulighet for exit

Investorene vil typisk se på teamets gjennomføringsevne, markedspotensialet, prising av selskapet og exit-strategi. Tidsperspektivet til en engleinvestor vil variere, men mulighetene for en god exit må være til stede. En investering fra Connect BAN utløser ofte kapital fra Innovasjon Norge, banker og andre aktører.

Våre engleinvestorer er samfunnsbyggere. De ønsker å bidra i utviklingen av Vestlandet og morgendagens næringsliv samtidig som de vil tjene penger. Store deler av gevinsten ved en exit vil ofte gå tilbake i økosystemet og investeres i nye, lovende gründere.

"Connect BAN er en gründervennlig samarbeidspartner. Vi er opptatt av at gründerne ikke skal vannes ut når vi går inn med kapital."

- Dag Skansen, styreleder Connect BAN Bergen