Meny

Hjelper andre gründere til suksess

Roger Holthe Olsen hoppet i 2015 av en trygg jobb som konsulent for å satse for fullt på konseptet rundt Dyrekassen.no. Fem år senere har dyrebutikken på nett bygget seg opp til å ha nærmere 60 millioner i omsetning, bortimot 30 ansatte og er i dag den største enkeltstående dyrebutikken i Norge og markedsleder digitalt. Nå ønsker Holthe Olsen å hjelpe andre gründere å oppnå suksess.

– Det å kunne dele alle de erfaringene vi over fem år har gjort oss, på godt og vondt, med andre gründere i en tidlig nok fase, tror jeg kan gjøre at vi får opp tempoet og veksten i nye bedrifter mye raskere. Det er meningsløst at de skal gjøre alle de samme feilene som vi har gjort, sier Holhte Olsen

 

Må skape konkurransedyktige arbeidsplasser

Holthe Olsen mener at vi i Norge må tenke mye større og ha som ambisjon å skape store og konkurransedyktige selskaper som kan konkurrere internasjonalt. Skal vi lykkes i et stadig mer konkurranseutsatt marked, må gründere som har erfaring med og kompetanse på å bygge selskaper, bli mye flinkere til å gjøre både erfaringene, kompetansen og nettverket sitt tilgjengelig for andre som begir seg ut på gründerreisen. På denne måten kan nye gründerbedrifter unngå mange av de fallgruvene som andre gründere allerede har erfart at vil komme. Det å feile og lære raskt, justere kursen fortløpende underveis og ta hurtige og gode beslutninger, er kritisk for å lykkes.


Erfaringsoverføring

«Som gründer blir du ofte sittende i bås med folk som er i akkurat samme situasjon som deg selv. Da er råd fra noen som har kommet lenger i løpet svært nyttig,» sier Mats Kleppe, gründer og daglig leder i Svemko. Og akkurat det får Kleppe fra Dyrekassen-gründeren nå.

Osterøy-bedriften som utvikler og produserer lyddempere og rekyldempere til jaktrifler, er i en fase der de må rigge selskapet for videre vekst og internasjonalisering. Gjennom Innovasjon Norge sin mentortjeneste kan Holthe Olsen bidra med sin erfaring, kompetanse og sitt nettverk.

For det første er det utelukkende et stort privilegium å få bidra til at andre dyktige folk lykkes. Det var først og fremst engasjementet som Svemko-gründerne fremviste som trigget meg. At de brenner for det de gjør og er skikkelig på hugget.

Roger Holthe Olsen

Han forteller at det som var kritisk i valget om å gå inn som mentor, var om gründerne var i stand til å lytte, ta imot råd og justere kursen basert på rådene. Han vil berømme både holdningene og innsatsfaktoren til gjengen i Svemko, og har stor tro på at selskapet vil lykkes med satsingen.

 

Vanskelig å holde oversikt

Som gründer er det mye man skal forholde seg til og mestre – til tross for manglende erfaring. Det er utrolig lett å lage strategiske diskusjoner av ting som egentlig ikke er så komplisert. Da kan man raskt miste fokus og bruke altfor mye tid på helt feile aktiviteter. Det å ha kompetente mennesker som er interessert i det du holder på med, og som har erfaring med tilsvarende operasjoner, har en enorm verdi, sier Kleppe.

Mentorsamarbeidet har ført til at han har tilegnet seg en mye bredere forståelse av hele verdikjeden, hvor viktig det er å ha kontroll på alle leddene i selskapet, samt å klare å finne ut hvor fokuset må rettes. På denne måten klarer man å se fremover og raskere håndtere de neste problemene som dukker opp. Kleppe fremhever også tryggheten det å ha en mentor fører med seg.

Utelukkende positivt å bidra

Holthe Olsen tror at han kan bidra til å bygge et selskap mye raskere og mye bedre enn han selv fikk til dersom han kan hjelpe en gründer med å ta gode beslutninger i høyt tempo, samt hjelpe andre gründere til å forstå alt han selv ikke forstod da han var en ung og uerfaren gründer. Han mener at det å være mer åpen og nysgjerrig og kunne hjelpe andre til suksess, utelukkende er fordelaktig. «Ved å være mye mer raus og inkluderende i måten vi tenker og jobber på, kan vi skape nye og konkurransedyktige arbeidsplasser for fremtiden – noe AS Norge er helt avhengig av nå som vi ikke lenger kan regne med like store bidrag fra olje og gass i fremtiden,» sier Roger Holthe Olsen, som selv fortsatt benytter sine egne mentorer aktivt.

Ønsker du å bidra som mentor?

Ta kontakt med mentoransvarlig Silje Midttun på silje@connectvest.no