Meny

Connect Vest blir nasjonal mentorkobler

Connect Vest vant nylig anbudet om å bli kobler for mentortjenesten til Innovasjon Norge i hele landet. Kontrakten varer i 2 år med mulighet for ytterligere 2 år.

– Connect Vest var med på å utvikle mentorordningen for gründer i 2010 og har siden den gang utført et grundig og godt koblingsarbeid for Innovasjon Norge. Vi er stolte over at vi nå har vunnet det nasjonale anbudet, sier Nina Skage, konstituert leder i Connect Vest. På vegne av Connect Vest signerte hun i forrige uke kontrakten med Innovasjon Norge.

Samarbeider med dyktige koblingsmiljøer

Connect Vest har utført mentorkoblinger på Vestlandet for Innovasjon Norge siden ordningen ble opprettet i 2010. Fra mars 2020 har organisasjonen med hovedkontor i Bergen, overtatt det nasjonale ansvaret for mentorkoblinger.

– Vi har knyttet til oss fem underleverandører med lang koblingserfaring og dyktige ressurspersoner som har god kjennskap til gründerreisen. Det er helt vesentlig for å gjøre gode koblinger, sier Nina Skage.

Connect Trøndelag, Connect Sørlandet, IKT Norge, Kunnskapsparken i Bodø og Fyrin i Tromsø, blir viktige samarbeidspartnere i koblingsarbeidet de neste årene.    

Skreddersydde koblinger

Mentortjenesten til Innovasjon Norge er et tilbud til daglig leder i gründerbedrifter med ambisjoner om langsiktig vekst utover det lokale markedet. Mentorsamarbeidet består av 30 timer en-til-en samtaler der man diskuterer og får veiledning rundt utvalgte strategiske utfordringer i bedriften.   

– Det er gründerbedriftens behov som er avgjørende når vi finner mentor. Vi kobler på erfarne ressurspersoner fra næringslivet, men mentor skal ha skreddersydd kompetanse, forteller rådgiver i Connect Vest, Mona Biering, som er en av våre koblingseksperter.

Bedrifter med mentor vokser raskere

– De beste gründerne har flere ting til felles, en av dem er deres søk etter gode mentorer. I Innovasjon Norge har vi lang erfaring i å koble mentor til oppstartsbedrifter. Vi ser at disse bedriftene vokser raskere og øker overlevelsesevnen, forteller Bård Stranheim, spesialrådgiver i Innovasjon Norge. 

I de fleste tilfellene blir tilbud om mentor gitt sammen med finansiering i en eller annen form, og mentor bidrar til økt effekt av finansieringen som Innovasjon Norge går inn med. 

Her søker du om mentor!

Bedriftene som prioriteres har stort vekstpotensiale. Derfor har vi nå inngått kontrakt med ett koblermiljø, mens vi tidligere har fordelt dette på regionale aktører. Hensikten er å finne de beste mentorene, gjerne utenfor landets grenser. Vi har store forventninger til Connect Vest som leverandør av mentorkoblinger. Gjennom sitt internasjonale nettverk, og ikke minst avtale med andre regionale aktører over hele landet, tror vi gründere vil komme enda sterkere ut.

Bård Stranheim, spesialrådgiver Innovasjon Norge

Mentor positivt for overlevelse

– Vi i Connect Vest opplever stadig positive tilbakemeldinger om mentorordningen. Svært mange gründere kommer til oss og sier at mentoren er den støtteordningen de har hatt mest nytte av, forteller Skage i Connect Vest.

En Menon-rapport som evaluerer mentortjenesten for gründer for perioden 2014-2017, støtter opp om dette. Her fremkommer nytten og kvaliteten av mentorkoblingene. Rapporten viser blant annet at mentorsamarbeid har positiv innvirkning på økonomisk vekst i en 3 års periode etter samarbeidet, i tillegg til større sannsynlighet for å overleve og høyere omsetningsvekst. Connect Vest-Norge gjennomførte 46% av de totale koblingene i denne perioden.

Forsker på mentorordningen

Nå har Innovasjon Norge i tillegg satt i gang effektstudier av sine virkemidler, der et forskningsprosjekt på mentortjenesten allerede er i gang.

– Vi ønsker å vite sikkert at midlene våre blir brukt der de har mest effekt, forteller Marte Tobro, doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Oslo og ansatt ved Innovasjon Norge.

Hun analyserer nå mentorkoblinger som ble gjort i 2019. De første målingene av resultater skjer i 2022. Da skal man se på om gründerbedrifter som har hatt mentor får mer investorkapital, kommer raskere til markedet, tar raskere utbytte og har større overlevelse enn gründerbedrifter som ikke har hatt mentor. Seinere skal forskerne også måle resultater knyttet til arbeidsplasser og lønnsomhet.

– Vi tror veldig på at tilførsel av kompetanse og kapital virker best sammen. Dette forskningsprosjektet vil vise om det stemmer, sier Tobro. 

En glad gjeng fra Innovasjon Norge og Connect Vest. Fra venstre: Mona Biering, Ståle Stormark, Marte Tobro (Innovasjon Norge), Bård Stranheim (Innovasjon Norge), Silje Midttun, Kjersti Moe (Innovasjon Norge), Dag Sindre Idsal og Nina Skage. 

 

Ønsker du å bli vurdert som mentor?

Sjekk ut medlemskap i Connect Vest her!