Meny

Connect BAN satser på co-investeringer

Fokuset på co-investeringer i tidligfasemiljøet øker. Nå har Connect Business Angel Network inngått samarbeid med Tripod Capital Collective, BKK Spring og Hatch.

Vi samler erfarne investorer som er bransjespesialister innen ulike felt, som også kan være med å co-investere, sier BAN-manager Anita Mannes. 

Siden 2001 har Connect Vest drevet nettverkskobling innen kompetanse og kapital opp mot gründere. Et organisert nettverk for tidligfaseinvestorer, Connect Business Angel Network (BAN), ble etablert i 2015. 

– Vi er en arena for investorer som er interessert i skalerbare og lovende tidligfaseselskap. Både de som vil skape arbeidsplasser lokaltog skalere globalt, sier Mannes. 

TRIPOD forvalter presåkornkapital 

Tripod Capital Collective AS er et aktivt investormiljø bestående av 25 personer, etablert i 2016. I tillegg til egne midler, har Innovasjon Norge to ganger valgt Tripod som forvalter av presåkornkapital. Kapitalen kan benyttes når de finner gode tidligfaseselskap. 

Vi bruke kompetansen og kapitalen vår best mulig. Derfor ønsker Tripod å jobbe tett med Connect BAN, som ønsker å få frem de riktige bedriftene, sier Tripod-investor Harald Troye. 

Samlet har Tripod investert i over 20 bedrifter, i tillegg til at investorene har over 100 investeringer fra før.

Investorene har unik kompetanse og solid erfaring. Vi har sett det meste som skal til for at noe går bra eller dårlig. Alle er genuint interessert i å investere og bidra til å skape nye, gode bedrifter.

Vår drøm er at en eller flere av bedriftene skal bli store, viktige og verdifulle selskap som kan bygge næringslivet på sikt. 

Harald Troye, Tripod-investor

BKK Spring investerer i det fremtidige, fornybare samfunnet

– Vi ønsker primært å co-investere – et optimalt team på eiersiden er en viktig faktor for suksess. Connect BAN er et viktig englenettverk for å skape nytt næringsliv i regionen. Engleinvestorene bidrar med kompetanse som kan være avgjørende, sier Andreas Tufteland Engelsen, daglig leder i BKK Spring.

Venturefondet BKK Spring søker oppstart- og vekstselskap med teknologi og forretningsmodeller rettet mot det fremtidige, fornybare samfunnet. Formålet er å ta del i, og forstå, et energisystem i endring. I dag har de en investeringsramme på 130 millioner kroner. 

– Vi skal være en industriell investor som tilfører oppstartselskapene kompetanse, relasjoner, kapital og fart. Nye løsninger trengs for å nå globale klimamål.

I dag består porteføljen av seks oppstart- og vekstselskap, herunder Tibber, Heimdall Power og Sevendof.

– Samarbeid med oppstartselskap blir kritisk for å lykkes med overgangen fra fossilt brensel til nullutslipp.

HATCH har vokst til å bli et internasjonalt venturefond 

–  Vi ble medlem i Connect BAN da det spennende nettverket gir tilgang til nye muligheter for investeringer og co-investeringer.Kunnskaps- og erfaringsdeling er også viktig, sier Tanja Hoel, innovation manager i Hatch. 

Hatch ble etablert i 2017 og har vokst til å bli et internasjonalt venturefond i akvakultur og alternative proteiner. De har 13 ansatte med kontor i Bergen, Singapore og Hawaii, og tre forretningsområder: Hatch Fund, Hatch Accelerator, Hatch Innovation Services. Sistnevnte er en nylansering i 2020. 

Her bistår vi investorer og selskaper fra hele verden med å bygge opp en investeringsportefølje. Vi bistår også med diverse i investeringsprosesser, som due diligence-rapporter, markeds og konkurrentanalyser. 

Hatch har investert i 37 selskap fra hele verden, flere av dem fra Norge. Blant andre Manolin, Dynaspace, C-Feed og Algepro. 

Et kompetent nettverk som krysser bransjegrenser er svært verdifullt.

Anita Mannes, BAN-manager

Nettverk for nytenkning

Målet for Connect BAN er å vokse videre som en arena hvor investorer bidrar til å skape nye arbeidsplasser i fremtiden, realisere nye forretningsmodeller og støtter disruptive og bærekraftige løsninger, sier Anita Mannes.

Hun røper at de allerede er i sluttfasen med to kapitalinnhentinger hvor nettverksaktører går inn som co-investorer 

– Samarbeidet er godt i gang.