Skjermbilde 2023 05 03 kl 10 38 46
Loading...

Visste du at vi har en "søster" i Stavanger?

Les om positiv vekst i medlemsmassen hos Connect BAN Rogaland. Investornettverket vårt vokser i vest.

Visste du at vi har en søster i Stavanger? 

Medlemsmassen i Stavanger har økt jevnt siste par årene og har for øyeblikket 35 betalende medlemmer. I 2022 ble der investert i 7 selskaper, med en totalsum på ca. 20 MNOK gjennom Connect BAN Rogaland. Den siste tiden har de hatt ekstra stor oppmerksomhet på rekruttering av kvinnelige investorer.

Styret i Connect BAN Rogaland
Styret i Connect Ban Rogalan: Fra høyre, Erik Dagestad, Iren Elisabeth Øvstebø, Aud Inger Mikaelsen, Olav Rhune Olsen (Styrets leder), Eyolf Bakke-Erichsen (Operativ leder)

Hvilke case har imponert investorene i Stavanger den siste tiden? 

Styreleder i Connect BAN Rogaland, Olav Rhune Olsen forteller at OpenHorizon er blant casene som har imponert investorene i Stavanger mest den siste tiden. Trusselbildet som norske virksomheter står ovenfor er komplekst, sammensatt og i stadig endring. Ved hjelp av OpenHorizons unike kompetanse og erfaringer fra etterretnings- og sikkerhetsbransjen skal de hjelpe norske virksomheter med å få kontroll på usikkerhet og redusere sikkerhetsrisiko.

Connect BAN Vestland og vårt søsternettverk i Stavanger og Haugesund deler informasjon om alle investeringscaser og oppfordrer til co-investering.

Connect nettverket på vestlandet samler nå 150 tidligfase investorer!

Ønsker du og bli en del av vårt nettverk eller presentere din case for oss, kontakt Ove Gjelsvik ove@connectvest.no eller mob.nr. 93209156.


Nytt og nyttig

Vis alle innlegg →

Våre samarbeidspartnere