Meny

Connect Springbrett® for Virtual House

Selskapet skal utvikle og levere et simuleringsverktøy for virtuell idriftsetting av bygningstekniske systemer.

Meld deg på
  • Sted: Digitalt springbrett på teams
  • Tid: Tirsdag 24. Nov kl 13:00-15:30
  • Arrangør: Connect Vest

 

 

Virksomhetsbeskrivelse:

Testing av tekniske anlegg i bygg foregår i dag når alle systemene er installert i bygget. Dette er en av de siste aktivitetene i byggeprosjekter før bygget blir overlevert til byggherre. Dersom man oppdager feil, er det ofte veldig krevende og kostbart å gjøre endringer. Konsekvenser for byggherren er enten økte kostnader eller et system som ikke fungerer i tråd med bestillingen.

Gründeren av Virtual House har erfaring fra maritim- og offshorenæringen hvor de gjør simuleringer av teknisk utstyr gjennom programvarer på forhånd av installasjoner. Dette er bakgrunnen for etableringen av selskapet Virtual House. Selskapet skal utvikle og levere et simuleringsverktøy for virtuell idriftssetting av bygningstekniske systemer.

Fordelene med løsningen/produktene er redusert risiko i byggeprosjekter og derfor langt færre feil i tekniske systemer ved overtakelse. Dette fordi man sørger for at systemene henger sammen før en kjøper inn mekanisk utstyr og det er ikke for sent å gjøre endringer. Det blir mer transparent og synlig for byggherren hvilken kvalitet det er på systemene. Det blir betydelig enklere for entreprenør å planlegge framdrift. Hovedentreprenøren vil også ha bedre kontroll på sine underentreprenører. Og driftspersonell for bygget har fått opplæring i bygningssystemene ved å delta på virtuell driftssetting.

Selskapet har inngått en samarbeidsavtale med Stad kommune om et pilotprosjekt og dette vil danne grunnlag for utviklingen av programvaren. Teknologien/programvaren utvikles etter hvert som selskapet skalerer. Det tar ned behovet for kapital i starten og sikrer at produktet blir tilpasset kundene.

Kunder

Selskapets kunder vil være både byggherrer, hovedentreprenører samt totaltekniske entreprenører. Store eiendomsselskaper som Entra og DNB næringseiendom er aktuelle kunder. De har erfart problemet på kroppen. Store, profesjonelle hovedentreprenører som har høyt fokus på optimal arbeidsflyt og systematisk forbedringsmetodikk er også i målgruppen for selskapet. Kundestrategi og markedsføring vil være sentrale tema på springbrettet.

Marked

 Selskapet satser i første fase i Norge. Relevante nybygg og ROT-prosjekter (Rehabilitering, Ombygging og Tilbygg) estimeres til kroner 140 mrd årlig hvorav 35% av kostnadene er knyttet til teknikk. Markedspotensialet i Norge for løsningen estimeres til rundt kroner 1 mrd hvert år. Ved en eventuell patentering vil markedet være globalt.  Det vil først skje når produktet/programvaren er ferdigutviklet.

Kapitalbehov 

Selskapet søker investorer som kan bidra med kapital og kompetanse for å utvikle produktet videre samt planlegge en skaleringsstrategi. Kapitalbehovet er beregnet til NOK 2.500.000.

Forventninger til Springbrett 

Gründer er inne i en spennende fase med utvikling av produktet/programvaren. Han har avdekket et stort behov for løsningen som vil betyr reduserte kostnader og feil i forbindelse med driftssetting av tekniske anlegg i bygg. Han trenger å få flere prosjekter og vil drøfte hvordan komme i posisjon for det og hvilke segment det kan være lurt å satse på. Han ønsker også å diskutere pris og forretningsmodell med panelet. Ansvarsforhold i forhold til produktet/programvaren er også et sentralt punkt i tillegg til IPR.

Gründer har behov for ekstern kapital og trenger råd og innspill til hvordan sikre seg riktige investorer.

 Ønskede kvalifikasjoner til ressurspersoner 

  • Pris og forretningsmodell
  • Kompetanse fra bygge- og eiendomsbransje
  • Kapitalinnhenting
  • IPR
  • Produktutvikling
  • Eiendomsforvalter /investor