Meny

Connect Springbrett® for Trixit AS

Selskapet Trixit AS har utviklet et konsept hvor man kombinerer moderne teknologi med tradisjonelle byggeklosser for barn. Konseptet stimulerer utviklingen hos barn, bl.a. på viktige områder som motorikk, forståelse for fysikk og mekanikk og som arena for samspill med voksne (barn voksen relasjon).

Meld deg på
 • Sted: Acapo, Strandgaten 198, Bergen
 • Tid: 04. des. kl 13:30-16:00
 • Arrangør: Connect Vest

 

 

Trixit ble etablert for ca. 19 mnd. siden og har brukt tiden til markedsavklaring, konseptutvikling og tekniske analyser bl.a. med tanke på kostnadseffektiv produksjon.

Gründertamet ønsker nå tilbakemeldinger på hvordan tenke raskt, stort og effektivt, både nasjonalt og internasjonalt.

Selskapet Trixit AS

har utviklet et konsept hvor man kombinerer moderne teknologi med tradisjonelle byggeklosser for barn. Konseptet stimulerer utviklingen hos barn, bl.a. på viktige områder som motorikk, forståelse for fysikk og mekanikk og som arena for samspill med voksne (barn voksen relasjon).

Konseptet innebærer å gjøre den klassiske byggeklossen interaktive. Klossen skal ha selvstendige lysflater, være trykksensitiv, og ha mikrofon, høyttaler og ulike sensorer. Den skal kunne programmeres via nettbrett/telefon til ulike audiovisuelle og sensoriske modi for ulike typer lek og ulike aldersgrupper.

Utfordringen Trixit ønsker å løse

Gründeren har et sterkt engasjement for barns utvikling. Basert på omfattende erfaring og innledende markedsundersøkelser (med barnehagepedagoger) har selskapet fått bekreftet at barnehager og skoler i dag mangler moderne verktøy for å; stimulere motorikk, kreativitet, samspill barn/barn og barn/voksen mm. De nye digitale flatene (mobiltelefon og iPad) har fått en stor plass i mange barn og unge sitt liv. Samtidig er det en bred bekymring knyttet til at de digitale flatene har klare begrensninger når det gjelder å stimulerer barns motoriske utvikling og sosiale evner.

Markedet er internasjonalt

og det er store muligheter for å tenke stort allerede ved oppstart. Pr i dag er det ikke tilsvarende produkt/tjeneste på markedet. Kundene kan både være pårivate og offentlige barnehager, skoler og etter hvert også privatmarkedet.

Forretningsmodellens

hovedelementer er foreløpig en kombinasjon av salg av fysiske bygge-klosser og abonnement på softwaren som benyttes til å programmere/klargjøre/omstille klossene.

De neste stegene i utviklingen:

 • Utvikle et test produkt (MVP) bestående av 3-5 interaktive klosser
 • Utvikle applikasjonen til mobil og iPad som styrer og administrerer klossene
 • Utvikle de første enkle pedagogiske spill/øvelser
 • Teste de første settene i samarbeid med et lite utvalg barnehager
 • Innlede samarbeid med forskningsmiljøet ved Høgskolen på Vestlandet
 • Nettverks- og partnerbygging

Forventninger til Springbrett®:

Selskapet ønsker innspill på hvordan tenkte stort, annerledes og internasjonalt, herunder innspill på forretningsmodeller, produktutvikling mm. Selskapet vil også søke investorer.

Ønskede kvalifikasjoner til ressurspersoner:

 • Spillutvikling kompetanse
 • Internasjonalisering
 • Kostnadseffektiv design og produksjon
 • Merkevarebygging
 • Patent- og Varemerkebeskyttelse
 • Investor/finansiering/corp.finance