Meny

Connect Springbrett® for Trigo Tech

Smart digital fysiotjeneste som stimulerer til egenaktivitet

Meld deg på
  • Sted: SpareBank 1 SR-Bank. Krinkelkroken 1, Bergen
  • Tid: 19.okt. kl 13:00-15:30
  • Arrangør: Connect Vest

 

 

Virksomhetsbeskrivelse

Tigo Tech tilbyr digitale fysiotjenester gjennom egenutviklet helseteknologi, filosofi, metode og øvelser. De har utviklet en app som gjør det enklere for bruker å bli frisk eller forebygge muskelskjelettplager gjennom egenaktivitet. Løsningen bygger på forskning som viser at fysisk aktivitet, trening og kunnskapsformidling fungerer mye bedre enn passiv håndtering av plagene. Brukerne kan velge mellom ferdigoppsatte øvelser med digital oppfølging eller bli fulgt opp av fysioterapeut i tillegg til egenaktivitet.

Teamet

Gründeren av selskapet har over 25 års erfaring som fysioterapeut og har utviklet tilnærminger som stimulerer til egenaktivitet. Han har nylig knyttet til seg en fysioterapeut med spesialisering innen kommunikasjon av faglig kunnskap. Lederen av teknologiteamet har mange års erfaring med å bygge opp og drifte digitale løsningen innen helse og velvære. Medinvestor og styremedlem har lang erfaring som leder og forretningsutvikler av et internasjonalt helseselskap sprunget ut fra forskning.

Marked og Kunder

Muskelskjelettplager står for over 40% av sykefraværet i Norge og koster samfunnet rundt 70 milliarder årlig. På verdensbasis er det rundt 1,7 mrd. mennesker som sliter på grunn av denne type plager. Det er derfor et stort behov for smarte løsninger som kan forebygge og hele muskelskjelettplager.

Trigo Tech ser for seg å få brukere gjennom ulike kanaler. I første fase tenker de at klienter/kunder av fysioterapeuter kan ha stor nytte av løsningen og at verktøyet kan bidra til mer effektiv behandling og redusert behandlingsbyrde. Bedriftskunder, idrettslag, offentlige kunder samt forsikringsselskaper kan også være interessante samarbeidspartnere/kunder. Å nå brukere direkte vil kreve en egen strategi som ikke er vurdert ennå.

Konkurrenter

Det er flere konkurrenter internasjonalt som f.eks Physitrack og Physitools som leverer digital plattform for fysioterapeuter og partnere.  Andre aktører er Ascenti og Physiofast (videokonsultasjon). Kaia Health (etablert i 2016) har over 450.000 brukere. I tillegg er det aktører innen treningsoppfølging (Sats, Apple, Nike Fit mm)

Ambisjoner

Trigo Tech har ambisjoner om internasjonal vekst. I første fase vil de satse i Norge og på salg gjennom fysioterapeuter og idrettslag.  Parallelt med skalering i Norge jobber de med etablerte kontakter i Storbritannia. Ulike land har ulike helsesystemer og videre satsing tas ut fra en analyse og risikovurdering

Utfordringer

Valg av forretningsmodell og markedsstrategi vurderes som de viktigste utfordringer på kort sikt.

Kapitalbehov

Tigo tech har inngått en innovasjonskontrakt med Bergen Kommune og har behov for NOK 1 mill til å videreføre teknologiutviklingen, etablere samarbeid med fysioterapeuter og salg til idrettslag, bedrifter og kommuner.

Forventinger til Springbrett

Trigo Tech ønsker å få tilbakemelding på forretningsmodell, markeds -og salgsstrategi samt merkevarebygging. De har også behov for råd og innspill om investor og kapitalstrategi.

Ønskede kvalifikasjoner /erfaringer til personer som skal delta i Springbrett

  • Skalering av digitale helsetjenester
  • Salgsstrategi og valg av distribusjonskanaler
  • Erfaring med partnersalg
  • Kommunikasjon og merkevarebygging
  • Investorstrategi

 

Dette Springbrettet er delfinansiert av Vestland Fylkeskommune.