Meny

Connect Springbrett® Exploring for Thalasso Biotech

Behovet for tangingredienser øker over hele verden, men transport av tang til raffinerier er komplisert, arbeidkrevende og kostbart. Thalasso Biotech utvikler et bærbart mikrobioraffineri som gjør at tangbønder kan behandle tang på stedet.

Meld deg på
 • Sted: Media City Bergen 
 • Tid: Tirsdag 6. september, kl 14:00-16:00
 • Arrangør: Connect Vest

 

 

Connect Springbrett er en speed-date med næringslivet for å syreteste konsept og vekststrategi!

I Connect Springbrett® møter gründerselskapet et panel av 6-8 ressurspersoner fra næringslivet. Connect Vest håndplukker eksperter med kompetanse, erfaring og nettverk som kan bidra til gode svar på de strategiske utfordringene. På denne måten får selskapet 2 timer med skreddersydd rådgivning på en svært rask og effektiv måte.

Connect Springbrett Exploring er et konsept for gründerselskaper i startgropen som vi tenker har stort internasjonalt potensiale. For deg som er kjent med hvordan et vanlig Connect Springbrett fungerer, vil Exploring Springbrettene mer ha form som en workshop. Her skal panelet sammen med gründer utforske muligheter – og strategier for vekst.


Thalasso Biotechs mobile mikrobioraffineri vil ikke bare øke inntjeningen til tangbønder, men også fremme bærekraftig bruk av marine ressurser. Bioraffineriet er containerbasert.

Bildet viser pilotversjonen av bioraffineriet.

Utfordringene i tangindustrien

 • Betydelige teknologiske barrierer
 • Transport av tang fra oppdrettsanlegg til raffinerier krever spesialisert utstyr, er arbeidskrevende og svært kostbart
 • Økende invasiv tangtilstrømning i flere land over hele verden
 • Økende behov for tangingredienser over hele verden, men få raffinerier som kan utvinne disse ingrediensene

Marked

Norge, Mexico, USA og Karibia i første omgang. Men kan tilbys alle steder hvor det er forekomst av brunalger.

Kunder

Er i samtaler med Tekslo Seaweed og Aker Biomarine.

Kapitalbehov

1.5 MNOK

Forventninger til Springbrettet

Forretningsmodell i Norge, kapitalinnhenting, nettverk i inn -og utland, er Kina et potensielt marked?

Ønskete kvalifikasjoner til Springbrett-panelet:

 • Bransjekunnskap
 • Investor/Kapitalstrategi
 • Go-to-market strategi
 • Internasjonalisering
 • Verdiskapende styrearbeid