Meny

Connect Springbrett® for Retrams

Retrams AS utvikler og selger digital teknologi og kompetanse innen lager og logistikkløsninger.

Meld deg på
  • Sted: Sparebanken Vest, Jonsvollsgaten 2
  • Tid: Tirsdag 14.Desember  kl 13:00-15:30
  • Arrangør: Connect Vest

 

 

Retrams AS utvikler og selger digital teknologi og kompetanse innen lager og logistikkløsninger. Selskapet ble etablert i 2018 og er i dag i markedet med produktet Safe Control Cabinet. De tilbyr løsningene mot alle type bransjer og har en positiv omsetnings- og resultatvekst.

Retrams satser nå spesielt på helsesektoren med et nytt produkt/løsning i et innovasjonspartnerskap med Helse Bergen.

Problem  

Hvert år gjennomføres det 26.000 kirurgiske inngrep ved Haukeland universitetssykehus.  Det er beregnet at rundt 1 million komplisert kirurgisk utstyr er i bruk til disse inngrepene. Sykehuset mangler i dag et system som gjør de har oversikt over hvor enkeltinstrumentene befinner seg i sterilforsyningskjeden samt tilstanden til instrumentene.

Retrams ble valgt som partner for å løse dette problemet og er godt i gang med prosjektet.  De ligger foran estimert plan og de forventer å være i markedet med løsningen i 2023.

Teamet

Teamet har på kort tid vist at de kan utvikle produkter som treffer markedet og har vist at de samtidig kan løse problemer til større aktører som Helse Bergen med få ressurser.

Marked og Kunder

Det er gjort grove anslag over det norske og internasjonale markedet for den løsningen Retrams utvikler i samarbeid med Haukeland sykehus og det beløper seg til milliarder. Det er ikke funnet konkurrerende produkter/løsninger så dette anses som et nytt marked. Ettersom produktet er utviklet i samarbeid med Haukeland universitetssykehus antas det å være spesielt egnet for sykehus som har tilsvarende utfordringer.

Konkurrenter

Konkurransen innen lager og logistikk er stor. Det er imidlertid et stort marked for mindre aktører som på en rask og kostnadseffektiv måte kan løse betydelige problemer med smarte produkter. Dette var utløsende for at Retrams ble valgt til innovasjonspartner for Helse Vest.

Ambisjoner

Selskapet satser i første fase på det nasjonale markedet med løsningen samtidig som de kartlegger og legger en strategi for det skandinaviske og etter hvert det globale markedet.

Utfordringer

Det viktigste i denne fasen er å sikre ferdigstilling og kvalitet av løsningen til Helse Vest, få frem alle kostnads og prosessfordelene og rigge selskapet for vekst. Internasjonal skalering krever tilførsel av kompetanse, kapasitet og kapital og selskapet vil starte den prosessen nå selv om de ikke har et kortsiktig kapitalbehov.

Forventinger til springbrett

Retrams ønsker konkret tilbakemelding på hvordan de skal lykkes i markedet, nasjonalt og internasjonalt.  De trenger også innspill på smarte strategier for IPR, kapital, kompetanse og skalering.

Ønskede kvalifikasjoner til springbrettpanelet

  • Skalering nasjonalt og internasjonalt i helsesektoren
  • Kapitalstrategi (tilskudd, lån, investorer)
  • Regelverk og innkjøpsprosessen innen helsesektoren
  • IPR strategi