Meny

Connect Springbrett® for Lokalmatringen

Lokalmatringen AS er en smart og moderne markedsplass for lokal handel av mat og drikke.
Lokalt, rent og bærekraftig.

Meld deg på
  • Sted: Teams
  • Tid: Torsdag 24. juni kl 14:00-16.15
  • Arrangør: Connect Vest

 

 

Å handle lokalt og bærekraftig er blitt en voksende trend i hele Europa. I Norge oversteg lokalmatmarkedet 12 milliarder i 2020. I Finland og Sverige er trenden lik, men volumet mye høyere.

En moderne forbruker har mange forventninger til kundereisen. Handel skal være enkelt, tilgjengelig og billig. I kampen mot dagligvarekjedene har en enkelt bonde og matvareprodusent lite å stille opp med. Matvareprodusenten opplever moderate salgsvolum og en tung salgsprosess om de skal drive direktesalg.

Vår løsning

Lokalmatringen har utviklet en markedsplass sammen med bønder, for kunden. Vi anerkjenner kundereisen som vårt viktigste fortrinn. Lokalmatringen gjør det enkelt med en app, tilgjengelig med smarte leveringsmetoder og billig med lave marginer.

Markedet trenger innovasjon, ikke enda en aktør som skal levere mat på døren. Vi har bygget en markedsplass fra bunnen av med smarte og kostnadseffektive løsninger for distribusjon. Vi har jobbet mye med forretningsmodeller og kan skilte med taktiske samarbeid som gir oss unike fordeler i B2C markedet.

Hvordan skaffe kunder?

Lokalmatringen skal bygge brukermasse. Automatisert oppfølging og markedsføring skal bidra til mersalg og kontinuitet. Selger er selv ansvarlig for administrasjon, men får god hjelp av våre systemer. Dette er en skalerbar modell som begrenser Lokalmatringens ressursbehov på lang sikt.

Omsetningsmål

Gründerne er ambisiøse og planlegger for en årlig omsetning på over 100 mnok fordelt på 550.000 brukere/kunder innen utgangen av 2024.

Søker kompetent kapital

Nå skal Lokalmatringen etablere seg som den dominerende aktøren innen direktehandel av mat og drikke. Derfor trenger selskapet kompetent kapital innen forbrukersegmentet og vekststrategi. De velger å ikke ha en åpen emisjon som folkefinansiering, fordi de tror på taktiske samarbeidspartnere fremfor mange små aksjonærer. Vi ønsker en sammensetning av kompetanse og etablerte aktører for å bygge fremtidens løsning innen mat- og drikkevaremarkedet.

Kapitalbehov

2-4 mnok

Lokalmatringen er i en unik posisjon med et godt team. Nå må selskapet kunne ansette stillinger på fulltid. Salg, markedsføring og utvikling er viktige utgiftsposter.

Forventninger til springbrett

Vi har utviklet en spennende forretningsmodell basert på små marginer. Vi ønsker tilbakemeldinger på forretningsmodell, vekststrategi og bedriftsstruktur.

Ønskede kvalifikasjoner til ressurspersoner

  • · Investorerfaring fra tidligfase
  • · Grundererfaring, bygge selskap
  • · Markedsføring og merkevarebygging

 

Dette Springbrettet er delfinansiert av Vestland Fylkeskommune.