Meny

Connect Springbrett® for Co-Own

Vil gjøre boligmarkedet tilgjengelig for alle

Meld deg på
  • Sted: Digitalt springbrett på teams
  • Tid: Onsdag 2.Juni kl 13:00-15:30
  • Arrangør: Connect Vest

 

 

Plattform for kjøp og salg av boligandeler

Virksomhetsbeskrivelse

Boligmarkedet – både i Norge og de fleste internasjonale storbyer – er moden for disrupsjon.

I flere tiår har boligprisene utviklet seg i et langt raskere tempo enn lønnsveksten, og som et resultat av dette ender stadig flere opp utenfor markedet. Dette er en uønsket utvikling ettersom en høy andel boligeierskap har flere samfunnsmessige gevinster.

En av årsakene til denne utviklingen er at det de siste 100 årene ikke har vært vesentlige endringer i måten vi bygger og bor på.

Co-Own er en startup med ambisjon om å gjøre boligmarkedet tilgjengelig for alle, og samtidig hjelpe unge mennesker å bygge meningsfulle fellesskap.

Selskapet etablerer en markedsplass hvor mennesker kan finne andre potensielle romkamerater å kjøpe bolig sammen med, og hjelper de gjennom prosessen med å finne egnede leiligheter, etablere nødvendige avtaler, skaffe finansiering, tilrettelegge for et godt bo-forhold – og til slutt gjøre det enkelt å finne kjøper til egen andel når man er klar for å reise videre.

Teamet

Teamet består av fire personer som til sammen har sterk kompetanse og erfaring med produkt- og forretningsutvikling på tvers av ulike områder, som er komplementære for konseptet. De har også solid erfaring fra å lede og utvikle både team og virksomheter.

Marked og Kunder

Hittil har 1700 mennesker signert opp på interesseliste for konseptet.

Basert på analyse av interessentene  har selskapet definert målgruppen som single mennesker mellom 20-34 år. Selv om målgruppen både er studenter og yrkesaktive, vil de i første omgang rette seg mot studentinstitusjoner med ulike verdiforslag.

Dette er grupper som er lett tilgjengelige, og som de vet ønsker å kjøpe sin første bolig ved endt studietid.

Konkurrenter

Det er estimert at rundt 25 % av mennesker i alderen 20-34 år som bor i de største byene i Norge, allerede leier i Kollektiv. Dette anser selskapet er de største konkurrentene.

Ambisjoner

I Norge alene gjøres det hvert år 50 000 førstegangskjøp av boliger. I 99,5% av tilfellene kjøpes disse enten alene eller ved at to går sammen – oftest et samboerpar. Selskapet tror ikke verden vil se så veldig mye annerledes ut om fem år, og at denne type transaksjoner fortsatt vil dominere.

Men de tror at ved å gjøre boligmarkedet tilgjengelig for rundt halvparten av prisen av vanlige leiligheter, vil både markedet bli større og andelen som kjøper i grupper vil utgjøre opp mot 3 % av det årlige volumet av førstegangskjøp innen 2025.

Ambisjonen er å bli den prefererte plattformen for kjøp og salg av boligandeler. De første årene vil selskapet fokusere på Norge som sitt marked før de ser mot de store internasjonale byene, hvor problemet med lavt, ufrivillig boligeierskap er betydelig større.

Utfordringer

Co-Own mener de har ryddet av veien de største juridiske utfordringene og de praktiske barrierene som i dag står i veien for denne type transaksjoner. De er også trygg på at konseptet står seg i bruktmarkedet. I nybolig-markedet er de foreløpig avhengig av disposisjoner for å få realisert noen av de prosjektene der Co-Own allerede er tegnet inn.

En sentral utfordring ved å etablere de første 20 kollektivene vil være tilgang på eiendomsobjekter. De ønsker ikke å eie eiendom, og er avhengige av å finne vanlige leiligheter for salg som interessenter kan kjøpe i grupper.

Co-Ovn vil operere i et “winner takes it all”-marked, og ettersom konseptet ikke baserer seg på en teknologi som kan beskyttes, vil tempo i gjennomføring være en sentral suksessfaktor. Co-Own er p.t. pionérene som rydder vei for at denne type boligtransaksjoner skal bli praktisk mulig å gjennomføre, og må kunne skalere raskt når konsept og forretningsmodell er validert.

Kapitalbehov

Det totale kapitalbehovet frem til selskapet forventes å ha positiv kontantstrøm er beregnet til 15-20 millioner frem mot Q1 2024.

Kapitalbehovet for å etablere og demonstrere konseptet avhenger av hvilken validering som er nødvendig for å gå inn i en aggressiv skaleringsfase.  Dette er noe av det de ønsker å diskutere med deltakerne i Springbrettet da det setter premissene for hvor mye kapital de skal forsøke å hente. For å etablere 20 kollektiver trenger de ca 4,5 MNOK,  50 kollektiver ca 6 MNOK og 100 kollektiver ca 9 MNOK.

Forventninger til Springbrett

Co-Own ønsker å få tilbakemeldinger på go-to-market strategi, milepælsplaner og hvordan tilrettelegge for en mest mulig skalerbar forretningsmodell.

Ønskede kvalifikasjoner /erfaringer til personer som skal delta i Springbrett

  • Kompetanse og erfaring med å skalere teknologiselskap. Erfaring fra å etablere og skalere markedsplasser / plattformer er særlig relevant.
  • Kompetanse innen posisjonering og merkevarebygging