Meny

Connect Springbrett® for Byrået Sydvest

Fra skilt og reklameprodukter til fullservice reklamebyrå

Meld deg på
 • Sted: SpareBank 1 SR-Bank, Krinkelkroken 1, Bergen
 • Tid: 19. mars kl 13:00-15:30
 • Arrangør: Connect Vest

 

 

Virksomhetsbeskrivelse

I januar 2019 vedtok styret ein 3 årig strategiplan, der ein skulle utvikla selskapet frå å vera ein produktleverandør innan skilt og reklameprodukt, til å bli eit «fullservice» reklamebyrå.

Gjennom oppkjøpet  av Sydvest reklamebyrå kom det seks nye ansatte inn i selskapet, samt ved tilsetjing av tre nye kollegaer fekk  me på plass kompetansen vesentleg raskare enn berekna. Me er i dag 22 ansatte.

Me kan dele verksemda inn i fire hovudfelt:

 • Reklamebyrå: design, digitale løysingar, foto og film, strategisk komm.rådgjeving, messer og events.
 • Skilt og dekor: Skilt, bildekor, fasadeutsmykking etc.
 • Industrimerking: Gravering, Info- og sikkerhetsskiltskilt. Til Skips, elektro og oljeindustrien.
 • Profileringsartiklar: Gaver, Klede og giveaways.

Strategien med satsinga er at me no i større grad får kontakt med kundane der beslutningane blir tatt. Me blir ikkje berre ein produktleverandør, der det er fokus på pris. Vidare skal kundane oppleva kvalitet innafor alle fagfelta, og skal dermed sleppe å bruke fleire leverandørar. Me kan fungere som kundens marknadsavdeling.

Kundar og marknad.
I dag er selskapet sine kundar i hovudsak alle bedriftskundar i Sunnhordland, og i tillegg nokre større nasjonale kundar som fks. Siemens, ABB, Statnett etc. Målet er at me skal auke andelen store og mellomstore kundar som ynskjer å betale for kvalitet, og der me kan levere alle forretningsområda våre.

Me har utvikla ein produktdatabase/nettbutikk der kunden sine skreddarsydde produkt blir lagt ut. Me meinar at me difor og vil vera ein god leverandør til store nasjonale selskap.

Leverandørar og kjedetilhørighet.

 • Skiltgruppen: Felles innkjøpsavtalar vedr råvarer skilt & dekor.
 • Gosh: Norges største kjede innafor profil.

En liten reklamefilm.

Forventningar til Springbrett: Er selskapets strategi innafor vekst og marknad rett og  gjennomførbar?
Korleis jobbe mot eit større marked regionalt og nasjonalt.

Ynskjer om kvalifikasjoner til ressurspersoner

 • Merkevarebygging og strategi
 • Personar innafor Reklamebyråbransjen
 • Organisasjonsutvikling