Meny

Connect Springbrett® Exploring for Norsk Karbonlagring

Frem til 2050 må inntil 20 gigatonn CO2 fjernes fra atmosfæren hvert år. Norsk Karbonlagring binder karbon i biokull, som igjen blir lagret i jord. Slik blir CO2 tatt ut av kretsløpet, samtidig som at biokull er bra for jorden det lagres i.

Meld deg på
 • Sted: Hill& Co Advokatkontor, Bryggen 3-5
 • Tid: Mandag 3. oktober, kl 14:00-16:00
 • Arrangør: Connect Vest

 

 

Connect Springbrett er en speed-date med næringslivet for å syreteste konsept og vekststrategi!

I Connect Springbrett® møter gründerselskapet et panel av 6-8 ressurspersoner fra næringslivet. Connect Vest håndplukker eksperter med kompetanse, erfaring og nettverk som kan bidra til gode svar på de strategiske utfordringene. På denne måten får selskapet 2 timer med skreddersydd rådgivning på en svært rask og effektiv måte.

Connect Springbrett Exploring er et konsept for gründerselskaper i startgropen som vi tenker har stort internasjonalt potensiale. For deg som er kjent med hvordan et vanlig Connect Springbrett fungerer, vil Exploring Springbrettene mer ha form som en workshop. Her skal panelet sammen med gründer utforske muligheter – og strategier for vekst.


Alt vi omgås har et klimaavtrykk. Klimamarkedet er i rask endring og mange bedrifter har klimanøytralitet på agendaen, men det er utfordrende for markedet å navigere blant tilbydere av klimatjenester. Mange aktører tilbyr klimaløsninger og kreditter, men de har ofte lav effekt, er vanskelig tilgjengelige og langt fra kunden.

Øke tilgjengeligheten

Norsk Karbonlagring bygger en verdikjede for håndfast karbonfangst og -lagring, som skal gjøre det tilgjengelig for bredden av norske bedrifter og forbrukere

  • Effektiv og jordnær klimanøytralisering av virksomheter, produkter og tjenester.
  • Baserer seg på en rekke anerkjente standarder og full transparens
  • Gir kunden et forhold til karbonet de lagrer

Selskapet knytter karbonfangst og lagring til bedrifters, produkters eller tjenesters klimaavtrykk, og tilbyr klimanøytralitet gjennom en transparent, sporbar og etterprøvbar tjeneste. På den måten tilgjengeliggjør Norsk Karbonlagring karbonfjerning (CDR) for norske bedrifter og forbrukere. Deres første teknologi er biokull, og målet er mest mulig karbon lagret. Les mer om biokull her!

Marked

Selskapet jobber mot B2B-markedet. I første omgang tilbyr de nøytralisering av mat, drikke og reiseliv for deres kunder.

Kunder

Norsk Karbonlagring har tre aktive piloter og flere interessante kunder på vei. De gjør kunder i stand til å tilby klimanøytrale produkter og tjenester ved å bake inn riktig mengde karbonlagring i sine salg.

Kapitalbehov

Gründerne ønsker å utvide markeds- og IT-teamet. De trenger midler til teknisk system, samt å gjennomføre klimasertifiseringer av biokullprodusenter. Kapitalbehov: 4-5 MNOK

Forventninger til Springbrett

Bedriften har et produkt som er tilgjengelig i markedet, og er i gang med å samle kapital. De ønsker nå input på hvordan de best kan nå relevante investorer og utvikle sin forretningsmodell. Er du klar for å hjelpe et fremoverlent og engasjert gründerselskap med å redusere CO2 i atmosfæren?

Ønsket kompetanse

 • Investorstrategi
 • Kapitalstrategi
 • Forretningsmodell