Meny

Connect BAN investorlunsj – november

Lukket arrangement. Medlemmer i Connect BAN inviteres til investorlunsj en gang i måneden. Her får 1-2 utvalgte gründerbedrifter presentere seg for våre investorer.

  • Sted: TBA
  • Tid: 9. nov kl. 11:00
  • Arrangør: Connect BAN, Connect Vest

Connect BAN investorlunsj er et lukket arrangement for våre investormedlemmer.

Er du interessert i tidligfaseinvesteringer?

Kanskje et medlemskap i Connect BAN er noe for deg? Ta gjerne kontakt med ove@connectvest.no for mer informasjon om investormedlemskap.

Hva er Connect BAN?

Connect BAN (Business Angel Network) er et nettverk av engleinvestorer som investerer egen formue i gründerselskaper i oppstartsfasen. Våre 65 investorer representerer sammen en betydelig bank av kapital, kompetanse og erfaring. Connects investorer tar alltid en styreplass i selskapene de investerer i og bidrar med kompetanse og nettverk for at selskapene skal oppnå suksess. Derfor kaller vi det kompetent kapital. Casene som presenteres for investorene kvalitetssikres av Connect Vest, blant annet gjennom Connect Springbrett®