Meny

Årsmøte i Connect Vest

Vi ønsker våre medlemmer velkommen til årsmøte i Connect Vest.

Meld deg på
 • Sted: Media City Bergen
 • Tid: 2. juni, kl 16:00
 • Arrangør: Connect Vest

Program:

 • Kl. 15:40 Registrering
 • Kl. 16:00 Årsmøte Connect Vest-Norge
 • Ca 16:45 Mingling, mat og drikke

Saksliste årsmøte   

 1. Valg av ordstyrer, referent, signatur protokoll og godkjenning av innkalling
 2. Styrets beretning og årsregnskap for 2021
 3. Forslag vedtektsendringer
 4. Fastsettelse av medlemskontingent
 5. Valg av styre og revisor
 6. Valg av valgkomité
 7. Eventuelle tilmeldte saker
 • Årsmøtet i Connect Vest er forbeholdt medlemmer (Connect BAN-medlemmer er automatisk medlem i Connect Vest)
 • Medlemmer kan melde saker som ønskes tatt opp senest 10 dager før møtet. Saker meldes til styrets leder (erlend@sarsia.no)
 • Årsmøtepapirer blir tilgjengeliggjort for medlemmer innen 26. mai

Vi mingler etter årsmøtet!